Lessel Festival

Festiwal im. Wincentego i Franciszka Lesslów w Puławach

         Impreza nawiązująca do ogromnej spuścizny kulturowej przekazanej naszym pokoleniom przez rodzinę Czartoryskich i jej otoczenie. Na puławskim dworze inicjowano wydarzenia budzące podziw i szacunek innych ośrodków, o prymat zaś w dziedzinie kultury i sztuki miejscowość konkurowała z największymi ośrodkami.
W muzycznej historii Puław na szczególną uwagę zasługują trzy postacie. Wincenty Ferdynand Lessel, jego syn Franciszek Lessel oraz żyjący w połowie XIX w. Antoni Stolpe. W tworzeniu kultury przypadły im całkiem odmienne role, jednak wszyscy zasłużyli na pamięć poprzez dzieło które po sobie zostawili. Talenty kompozytorów związanych z Puławami docenili już wybitni muzykolodzy i artyści w Europie wydając ich dzieła drukiem oraz rejestrując kompozycje na płytach. Coraz częściej również w Polsce nazwiska Lessel i Stolpe można zobaczyć na afiszach i okładkach płyt. Wydaje się jednak, że renesans zainteresowania twórczością tych artystów dopiero nadchodzi. Puławy – z racji wpisania kompozytorów w swoją historię – mają szczególne prawo i obowiązek dbać o spuściznę po nich a także promować ich twórczość. Stąd pomysł festiwalu.
Chcemy aby obecna, jak i każda przyszła edycja, zawierała odniesienia zarówno do dziedzictwa artystycznego Puław jak i istotnych dla miasta wydarzeń i osób bliższych naszym czasom. Szczególną uwagę w warstwie muzycznej zwrócić pragniemy na kompozycje i kompozytorów okresu klasycystycznego. Jest to o tyle istotne, że czasy te w muzyce polskiej sprawiają wrażenie niedocenianych a zdają się skrywać jeszcze wiele istotnych kwestii i utworów zasługujących na zaprezentowanie szerszej publiczności.
Program I Festiwalu im. Wincentego i Franciszka Lesslów w Puławach 2016 (pdf)
Program II Festiwalu im. Wincentego i Franciszka Lesslów w Puławach 2017 (pdf)