Zarząd i Rada Fundacji

 
Zarząd Fundacji
Tomasz Mazur – Prezes Zarządu
Rada Fundacji
Justyna Agnieszka Walecz-Majewska
Ewa Fabiańska-Jelińska
Ewa Maria Jurkowska