Zarząd i Rada Fundacji

Zarząd Fundacji
Tomasz Mazur – Prezes Zarządu
Joanna Elżbieta Mazur – Zastępca Prezesa Zarządu
Rada Fundacji
Justyna Agnieszka Walecz-Majewska
Ewa Fabiańska-Jelińska
Ewa Maria Jurkowska