Nagroda w dziedzinie kultury

Miło nam poinformować, że Prezes Fundacji im. Wincentego
i Franciszka Lesslów Tomasz Mazur, otrzymał z rąk Prezydenta Miasta Puławy Pana Janusza Grobla nagrodę za całokształt działalności
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.