III Lessel Festival – Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale

Na zdjęciach:

Mariusz Otto, Tatiana Pożarska, Martyna Mykhaylovska, Zbigniew Śliwiński, Marek Szymański, Maciej Ogórkiewicz, Piotr Rozdoba, Tomasz Mazur, Michał Gucma, Maksymilian Bilewicz, Bartłomiej Szczeszek, Grzegorz Kujawa, Tomasz Rokosz, Renata Siedlaczek, Anna Filipiak, Mikołaj Knap, statyści oraz dzieci z ZSO nr 2 w Puławach,  Kapela góralska pod kierownictwem Piotra Majerczyka, kapela krakowska pod kierownictwem Andrzeja Rotmańskiego, Chór Camerata Lubelska, Zespół Pieśni i Tańca „Powiśle” oraz Orkiestra Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie pod dyrekcją Iwony Borcuch.

Fot. Paweł Młynarczyk ( zdjęcia nr 1-22 i 24-33)

Powrót do galerii