II Lessel Festival 2017

Dzień pierwszy

Wesele Figara

Plenerowe widowisko operowe Wolfganga Amadeusza Mozarta
do libretta Lorenzo Da Ponte, na podstawie sztuki Pierre’a Beaumarchais’go
Le marriage de Figaro z 1784 r.

Dzień drugi

W muzycznym saloniku

Koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Romualda Twardowskiego
w Puławach

 

Dzień trzeci

Lekkomyślna Siostra

Spektakl Włodzimierza Perzyńskiego
w wykonaniu Teatru I LO im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach


Muzyka jest dla wszystkich

Koncert kameralny.
W programie utwory kompozytorów związanych z Puławami – Wincentego Lessla, Franciszka Lessla, Antoniego Stolpe

Z nową wiosną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W marcu 2017 r. Fundacja im. Wincentego i Franciszka Lesslów podjęła współpracę z Zespołem Szkół Muzycznych w Poznaniu. Przedmiotem partnerstwa jest realizacja cyklu koncertów promocyjnych „Z nową wiosną”. Celem działania jest popularyzacja muzyki wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego a także zachęcenie ich do rozpoczęcia nauki w murach szkoły. W ramach współpracy zorganizowany został szereg koncertów, w których zaprezentowane zostaną utwory w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu. Impreza, oprócz wymiaru artystycznego, posiada także walor edukacyjny, polegający na przekazaniu młodym słuchaczom informacji na temat wybranych zagadnień muzycznych. Tegoroczna „wiosna” to już trzecia odsłona projektu, który wszedł na stałe do oferty edukacyjnej i artystycznej Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu.

 

200 lat Śpiewów historycznych

Śpiewy gistoryczne J. U. Niemcewicza - rycina      W tym roku mija 200. rocznica pierwszego wydania jednej z ciekawszych pozycji jakie ukazały się w historii literatury polskiej. Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza to dzieło powstałe na przekór swoim czasom, dzieło które zjednoczyło w trakcie swojego powstania wybitnych twórców literatury i muzyki oraz zapaleńców którzy umiejętnie zmotywowani i pokierowani potrafili swoją pasją obdarzyć rzesze spragnionych wolności Polaków.

Wyjątkowość książki polega przede wszystkim na jej złożonej formie. Dzieło składa się z 34 utworów poświęconych ważnym postaciom oraz znaczącym wydarzeniom z historii Polski. Teksty poetyckie opatrzone zostały obszernymi opisami i komentarzami rozwijającymi i poszerzającymi tematykę poszczególnych pieśni. Do tekstów dołączone zostały ryciny oraz nuty z muzyką napisaną specjalnie na potrzeby dzieła. Większość kompozycji wyszła spod pióra najwybitniejszych w tamtym okresie twórców, to jest Franciszka Lessla i Karola Kurpińskiego. Pozostałe, były dziełem osób związanych i zaprzyjaźnionych z kręgiem kulturalnym dworu Czartoryskich, to jest Cecylii Beydale, Józefa Deszczyńskiego, Marii Szymanowskiej i innych.

Cykl rozpoczyna Bogurodzica będąca inwokacją do pozostałych utworów. Można chyba przyjąć, że to właśnie Niemcewicz wprowadzając tę pieśń do Śpiewów historycznych, wydobył ją z zapomnienia i przyczynił się do jej popularyzacji. Wcześniej był to bowiem utwór raczej okazjonalnie wykonywany i znany tylko w pewnych kręgach, szczególnie w społeczności dworskiej oraz w stanach rycerskim i duchownym. Ogromny udział w rozsławieniu Bogurodzicy miał również Franciszek Lessel, kompozytor jeszcze 10 innych pieśni cyklu. Przy okazji umieszczenia utworu w Śpiewach historycznych to prawdopodobnie właśnie on jako pierwszy przekształcił stary zapis utworu na zapis współczesny, dając tym samym możliwość zapoznania się z arcydziełem społeczeństwu. W „Przedmowie autora do Śpiewów historycznych” Niemcewicz pisze między innymi :

Piszący znajdując się w Gnieźnie w r. 1812 z żywem uczuciem słyszał w tej głównej królestwa naszego świątyni pieśń Boga Rodzica, (…) i ztamtąd nótę jej otrzymał. Ziomek nasz, kompozytor jp. Lessel, wiele sobie zadał pracy w ułożeniu tego gregoriańskiego pienia, podług dzisiejszej muzyki. Na tabeli 4tej i 5tej widzieć można pieśń tę Ś. Wojciecha, podzieloną na takty ; (…). ¹

Następujące po Bogurodzicy pieśni, umieszczone są w Śpiewach historycznych zgodnie z biegiem historii Polski. Koncepcja autorów zakładała skierowanie Śpiewów historycznych pod przysłowiowe strzechy z przeznaczeniem do wykonania również przez osoby niewykształcone muzycznie, stąd forma utworów zawarła się w prościutkich, jednostronicowych miniaturach o przystępnej formie pieśni. Przedstawione – w sposób nieco wyidealizowany i być może z dzisiejszego punktu widzenia nie zawsze prawdziwe – historie, w tamtych czasach pełniły rolę znakomitego narzędzia w walce o niepodległość. Podobną idee podjął 20 lat później Stanisław Moniuszko pisząc ku pokrzepieniu serc swoje Śpiewniki domowe. Jednak to Śpiewy historyczne były pierwszym utworem skierowanym do polskiego społeczeństwa z myślą o ich umuzykalnianiu i podsycaniu ducha patriotycznego.

Mimo że od pierwszego wydania minęło 200 lat trudno obecnie znaleźć dzieło pod względem formy do Śpiewów historycznych podobne. Trudno też znaleźć w mediach jakieś odniesienia do utworu i rocznicy jego wydania. W czasach współczesnych pewnie nie cieszy się ono popularnością dzieł Sienkiewicza ale chyba mimo to, warto wspomnieć o nim kilka słów, nie ma bowiem w historii literatury zbyt wielu odpowiedników. Nieco zapomniane czeka może na lepsze czasy.

                                                                                                 T.M.

¹ J.U.Niemcewicz, Śpiewy historyczne. Str. 14, Warszawa 1819r.